Truckkort höglyftande truckar

B-Truckkort

Kommande utbildningar

B1 – Motviktstruck

Motviktstrucken är den vanligaste trucktypen. Den har ett brett användningsområde. Gafflarna kan ersättas eller kompletteras med olika tillsatsaggregat. Före 2011 delades motviktstruckarna in i tv kategorier – de med en lyftkapacitet under 10 ton och de med en lyftkapacitet över 10 ton. De med en lyftkapacitet över 10 ton klassades då som C-truckar.

Mindre motviktstruckar kan vara eldrivna. Sötrre drivs ofta av en förbränningsmotor, till exempel en dieselmotor. De används för arbete utomhus och inomhus, ofta på industrier, lager och i terminaler.

B2 – Höglyftande åkstaplare med plats för sittande eller stående förare

Används för transporter och stapling i förråd och på lager.

B3 – Skjutstativtruck

Skjutstativtruckar är eldrivna. De har tre hjul och styrs med bakhjulet. De används när du har litet utrymme att manövrera på och där du ska lyfta högt. Gaffelstativet kan flyttas både vertikalt och horisontellt.

B4 – Höglyftande plocktruck

Används för orderplockning på höga höjder. Vanlig hos detaljister och i reservdelslager.

B5 – Smalgångstruck

Är den minst utrymmeskrävande trucken. Har stor lyftkapacitet på hög höjd. Används i så kallade höglager.

B6 – Fyrvägstruck

Kan köras både framåt, bakåt och i sidled. Används för långgodshantering i smala gångar. Vanlig inomhus på industrier..

Är du arbetsgivare?

Vi har platsanpassade utbildningar till företag. Om du behöver enstaka kurser eller återkommande kurser för nytt personal. Vi står gärna till ert förfogande.

Priser och paket truckutbildningar och maskinutbildningar

Kontakta oss för prisuppgifter

Anmälan

    ** Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig angående anmälan och godkänner villkoren för anmälan. Se Villkor på STR och vår Privacy Policy.
    OBS! anmälan är bindande

    Frågor? Låt oss kontakta dig.