Utbildning till YKB-lärare

För lastbil och buss

Kommande utbildningar

Bli en certifierad YKB-lärare och forma framtiden för yrkesförare

Här på Fredansson erbjuder vi en smidig och effektiv väg till att bli en certifierad YKB-lärare.

För att komma igång behöver du ha innehaft behörighet för tung lastbil eller tung buss i minst 2 år. Din erfarenhet och kunskap inom branschen är en tillgång som du nu kan använda för att utbilda och vägleda andra yrkesförare.

Vår kurs är utformad för att ge dig allt du behöver för att bli en kompetent YKB-lärare. Du inleder din resa med oss genom att delta i 3 kursdagar. Under dessa dagar kommer du att få en djupare förståelse för YKB-fortbildningen och hur den fungerar. Vi använder det senaste materialet och upplägget från STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund), och du skolas in i allt du behöver veta för att framgångsrikt undervisa och guida blivande yrkesförare.

Efter din inledande utbildning har du möjligheten att praktiskt tillämpa dina nyvunna kunskaper. Du kommer att delta som medlärare under en av våra YKB-kursdagar, där du kan se undervisningen i aktion och lära dig mer om interaktionen med eleverna. Därefter är det din tur att leda. Du kommer att hålla i två delkurser under vårt överinseende och med vår hjälp. Vi står vid din sida och ger dig den support du behöver för att lyckas.

När du har genomgått utbildningen och praktiken och känner dig redo, kommer vi att utfärda ett intyg som bekräftar din kompetens som YKB-lärare. Därefter kan du ansöka om behörighet som YKB-lärare hos Transportstyrelsen (ansökningsavgift tillkommer).

Välkommen till vår kurs och ta det första steget mot ditt nya yrke som YKB-lärare.

Krav på lärare

14 § Lärare ska ha sammanlagt minst två års dokumenterad erfarenhet

 1. från den transportbransch som utbildningsverksamheten avser, eller
 2. som lärare vid förarutbildning för körkortsbehörighet för de fordon som utbildningsverksamheten avser.

Lärare ska även ha dokumenterad erfarenhet av att undervisa vuxna som sammanlagt motsvarar minst sex månaders heltidsarbete inom de senaste tio åren. Alternativt ska lärare ha genomgått eftergymnasial utbildning med pedagogisk inriktning som sammanlagt motsvarar sex månaders heltidsstudier. (TSFS 2023:11)

14 a § Lärare i delkurs vid fortbildning kan istället för kraven i 14 § andra stycket ha intyg på teoretisk kompetens och praktisk erfarenhet.

För att uppfylla kravet på teoretisk kompetens ska läraren under minst 21 timmar, fördelat över tre på varandra följande dagar, genomgå en utbildning med följande innehåll

 1. hur man skriver anteckningar och intyg samt rapporterar delkurser respektive slutförd fortbildning,
 2. hur tiden under en delkurs planeras och disponeras,
 3. hur undervisningslokalen ska användas för att en god utbildning ska kunna bedrivas,
 4. användningen av informations- och kommunikationstekniska verktyg,
 5. planering och val av utbildningsmaterial,
 6. den metodik och pedagogik som behövs för de olika undervisningsmetoder som används vid fortbildning, och
 7. metoder för att säkerställa att målen för respektive delkurs har uppnåtts.

För att uppfylla kravet på praktisk erfarenhet ska läraren bistå undervisningen under en delkurs och leda undervisningen under två delkurser. Den praktiska erfarenheten genomförs under handledning av ordinarie lärare. Återkoppling ska göras löpande under den praktiska erfarenheten. (TSFS 2023:11)

Se hela Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om yrkesförarkompetens:
https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202020_29k.pdf

Priser YKB-lärare

10 000:- ex moms 3 kursdagar med intyg. Ansökningsavgiften hos Transportstyrelsen tillkommer.

Anmälan

  ** Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig angående anmälan och godkänner villkoren för anmälan. Se Villkor på STR och vår Privacy Policy.
  OBS! anmälan är bindande

  Frågor? Låt oss kontakta dig.