YKB

Yrkeskompetensbevis

Kommande utbildningar

 • YKB – Fortbildning (8:00-16:00)
  Delkurs 2: Godsspecifik 2 maj
  Delkurs 3: Lagar och Regler 16 maj
  Delkurs 4: Kost och Ergonomi 23 maj
  Delkurs 5: Trafiksäkerhet 30 maj
  Delkurs 1: Bränsleoptimering 13 juni
  Delkurs 2: Godsspecifik 27 juni
  Delkurs 3: Lagar och Regler 4 juli
  Anmäl dig här >>

YKB – Yrkeskomptensbevis
Lastbilsförare och bussförare

För att jobba som yrkeschaufför, krävs yrkeskompetensbevis (YKB). För den som tar sitt tunga körkort (C/D) idag krävs en grundutbildning på 140 h (varav 10 h är körning), som avslutas med skriftligt prov hos Trafikverket. Alla måste sedan repetera fortbildningen senast vart femte år. För den som gått 140 h när den tog sitt lastbils- eller busskort krävs en komplettering om 35 h vid tagande av den andra behörigheten (D/C) och skriftligt prov hos Trafikverket. Alla kurser kan erbjudas hos oss.

Vi kontaktar dig!

Vi kontaktar dig för att se vilken utbildning skulle passa dig bäst:

Jag har läst och godkänner**

** Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig angående det här ärendet. Se vår Privacy Policy.

YKB – Snabbförvärvad grundutbildning 140 tim

För att få utföra gods- eller persontransporter med tung lastbil eller buss krävs att föraren har ett yrkeskompetenbevis utöver körkort för fordonsslaget.

Yrkeskompetensbevis får man när man har genomgått en grundutbildning. Utbildningen ska avslutas med ett godkänt skriftligt prov på trafikverket. Grundutbildningen är 280 timmar eller en förkortad grundutbildning 140 timmar beroende på förarens ålder.

Grundutbildningen ska omfatta minst 20 timmars körträning. Den förkortade grundutbildningen ska omfatta minst 10 timmars körträning.

Den kortare grundutbildningen, som är på 140 timmar, är avsedd för dig som är 23 år* och äldre och utbildar dig till förare för persontransporter med buss eller för dig som är 21 år och äldre och utbildar dig till förare för godstransporter med tung lastbil.

Vi på Fredansson Trafkskola kan för närvarande erbjuda yrkesförarutbildning som är på 140 timmar.

* Du kan gå den kortare grundutbildningen vid 21 år men får då bara köra buss i linjetrafik där linjens längd är högst 50 km.

YKB – Fortbildning 35 tim

Fortbildningen behövs göras var femte år. Från den 10 september 2016 krävs att du har ett yrkeskompetensbevis för att få köra godstransporter med tung lastbil. Motsvarande krav gäller för persontransporter med buss sedan den 10 september 2015. Nu måste alltså även du som omfattas av ”hävdvunnen rätt” ha och medföra ditt yrkeskompetensbevis vid körning. Om du saknar ett yrkeskompetensbevis måste du gå en fortbildning.

Delkurs 1: Bränsleoptimering
Delkurs 2: Anpassad gods- eller persontransport
Delkurs 3: Lagar och regler
Delkurs 4: Kost och hälsa
Delkurs 5: Trafiksäkerhet

YKB – Kompletterande utbildning 35 tim

Du behöver ha YKB för buss och YKB för lastbil. Om du har den ena delen av YKB så kan du komplettera med den andra genom 35 extra timmar.

Priser och paket yrkesutbildning (YKB)

28 500:- YKB Grundutbildning
140 tim
inkl. 10 timmar körning
38 000:- YKB Grundutbildning
140 tim
inkl. 10 timmar körning
+ 10 körlektioner à 40 min
49 500:- YKB Grundutbildning
140 tim
inkl 10 timmar körning
+ 15 körlektioner à 40 min
Tungteori + böcker
Tillgång till Elevcentralen
(teori-övningar)
Lån av fordon till prov
(vid ett tillfälle)
7 500:- Fortbildning 35 tim
(5 delkurser)
10 500:- Kompletterande utbildning
35 tim
inkl. 2,5 timmar körning
1 500:- Fortbildning per delkurs

Anmälan

YKB Grundutbildning 140 timmar
YKB Fortbildning

** Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig angående anmälan och godkänner villkoren för anmälan. Se Villkor på STR och vår Privacy Policy.
OBS! anmälan är bindande