Hjullastare truckkort

C-Truck Gods och Anläggning

Vi kontaktar dig gärna!

  Jag har läst och godkänner**

  ** Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig angående det här ärendet. Se vår Privacy Policy.

  C2 – Hjullastare (industriell godshantering)

  Används ofta vid hantering so kräver lång räckvidd, till exempel lastning och lossning på järnvägsvagnar. För att arbeta med den här trucken krävs ibland vidareutbildning.

  Hjullastare – Gods

  Vill du lära dig att köra en hjullastare har du nu kommit rätt. Det här är den vanligaste typen av hjullastarutbildning och den ger dig kompetens att köra hjullastare/lastmaskin med alla typer av redskap såsom skopa, gafflar plogblad, kranarm och sopvals.
  Under utbildningen får du bland annat lära dig grunderna för hjullastare inom områden som arbetsmiljö, förarbehörighet, säkerhet, konstruktion, godshantering, redskap, daglig tillsyn och manövrering. Efter slutförd kurs kan man lite förenklat säga att du har kunskap att arbeta med hjullastaren ”ovan marknivå” (allt utom anläggning). Beroende på din tidigare erfarenhet kan vi sedan erbjuda antingen ett kompetensprov eller en utbildning.
  Hjullastare är en populär och vanligt förekommande maskin och våra hjullastarutbildningar.
  Det visar sig också att maskinförare är eftertraktade på arbetsmarknaden. Så här skrev Arbetsförmedlingen i februari 2016: Arbetsförmedlingen bedömer att anläggningsmaskinförare har goda möjligheter till arbete under det närmaste året. Den fortsatt starka byggkonjunkturen påverkar jobbmöjligheterna positivt, framför allt i storstadsregioner där flera stora bygg- och anläggningsprojekt pågår.
  Vi har även nära samarbete med vissa maskin- och redskapstillverkare som ibland följer med oss ut på kurser om våra kunder efterfrågar viss spetskompetens. Företaget har instruktör som tecknat avtal med TYA om truck- och maskinförarutbildning.
  Om du inte har erfarenhet sedan tidigare kan vi erbjuda dig en utbildning istället, det kräver lite mer tid både teoretiskt och praktiskt och ger dig efter godkänd utbildning ett utbildningsintyg.
  Skillnaden mellan yrkesbevis och utbildningsintyg är erfarenheten. Utbildningsintyget är det man förr kallade för utbildningsbok. Efter 4000 timmar eller 30 månader kan du uppgradera utbildningsintyget till yrkesbevis.

  Hjullastare – Anläggning

  Under denna kurs som heter Hjullastare – Anläggning går vi igenom grunderna inom arbetsmiljö, förarbehörighet, säkerhet, riskbedömning, daglig tillsyn, manövrering, konstruktion, utsättning, anläggning, laser, materialkännedom, ritningsläsning, med mera.
  Beroende på din tidigare erfarenhet kan vi erbjuda antingen ett kompetensprov eller en utbildning.
  Detta är en mer avancerad och omfattande utbildning för hjullastare. Den ger dig kompetens att köra hjullastare/lastmaskin med alla typer av redskap såsom skopa, gafflar, plogblad, kranarm, sopvals, med mera på alla typer av arbetsområden. Efter denna kurs har du kompetens att arbeta med både godshantering och anläggning, och man kan lite förenklat säga att du har kunskap att arbeta med hjullastaren ”både över och under marknivå”.
  Företaget har instruktör som tecknat avtal med TYA om truck- och maskinförarutbildning.

  Är du arbetsgivare?

  Vi har platsanpassade utbildningar till företag. Om du behöver enstaka kurser eller återkommande kurser för nytt personal. Vi står gärna till ert förfogande.

  Priser och paket truckutbildningar och maskinutbildningar

  Kontakta oss för prisuppgifter