Körlektioner personbil

B-Körkort

Kontakta oss för frågor eller bokning av din första lektion

Jag har läst och godkänner**

** Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig angående det här ärendet. Se vår Privacy Policy.

Körkort är en frihet!

Du övningskör i moderna fordon med den senaste tekniken, vilket du behöver kunna. Din första lektion är 40 minuter, och då testar vi hur dina förutsättningar ser ut. Vi upprättar en utbildningsplan (enl Trafikverkets riktlinjer) och presenterar din väg till körkortet. Mot slutet av din utbildning gör vi en utbildningskontroll, för att kolla om det är dags att boka provtider hos Trafikverket. Du gör teoriprovet och uppkörningen sammanhållet.

Körlektioner med automatväxel

För dig som väljer en utbildning med automatväxlad växellåda har vi en Volvo XC 90 hybrid som naturligtvis också uppfyller de högt med ställda miljökraven och naturligtvis är utrustad med dubbelkommando.

Priser och paket körlektioner personbil

550:- 40 min körlektion
5 300:- 10 körlektioner à 40 min
10 500:- 20 körlektioner à 40 min
20 500:- 30 körlektioner à 40 min
Teori+körkortsboken
Tillgång till Elevcentralen
(teori-övningar)
Lån av bil till prov
(ett tillfälle)
650:- Körkortsboken
2 500:- Teoripaket (teori och böcker)
3 500:- Teoripaket (teori, böcker och tillgång till elevcentralen)
500:- Risk 1. Omfattning:
3 timmer + rast
2 000:- Risk 2
500:- Handledareutbildning:
3 timmer + rast
850:- Tillgång till Elevcentralen
(teori-övningar)
1 400:- Hyra bil till uppkörning

B-körkort: Att ta körkort för personbil och lätt lastbil i korthet

Klicka här för detaljerad information

Frågor och svar

Det finns ett antal krav du behöver uppfylla för att få skaffa ett B-körkort för personbil:

  • Du har ett giltigt körkortstillstånd.
  • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  • Du har fyllt 16 år när du övningskör och du har fyllt 18 år när proven genomförs.
  • Du har gått en tvådelad riskutbildning och båda delarna är godkända.
  • Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
  • Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

När du är minst 16 år kan du börja öva till ditt B-körkort, antingen helt på egen hand eller på vår trafikskola. Eller genom en kombination av båda vilket är det vanligaste sättet. Så här kan man enkelt säga att det stegvis går till att nå målet:

  • Skaffa körkortstillstånd/lämplighetsintyg hos Transportstyrelsen
  • Skaffa handledare och gå introduktionsutbildning.
  • Öva på teori och körning (inkl riskutbildningar)
  • Boka och genomför förarprov

En god start på vägen mot rätt körkort är förstås att ha klart för sig vilken behörighet man vill och behöver på sitt körkort. Det finns tre behörighetsklasser för personbil och lätt lastbil; B, utökad B eller BE.

Ger rätt att köra personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg. Med vanlig B-behörighet får man koppla ett lätt släp. Släpet räknas som lätt om det inte väger mer än 750 kg, eller om totalvikten för bil + släp inte överstiger 3500 kg.

År egentligen en variant av det vanliga B-körkortet. Samma förutsättningar gäller, med den skillnaden att du har rätt att dra en släpvagn som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4 250 kg.

Ger rätt att köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg och en eller flera släpvagnar på max 3 500 kg. BE-behörigheten inte har någon begränsning för bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikter. Om du har behörighet BE är det ofta bilens tekniska begränsningar som avgör om det är tillåtet eller inte att köra. Bilens högsta tillåtna släpvagnsvikt anges på bilens registreringsbevis – släpvagnens och släpvagnslastens sammanlagda vikt får inte överskridas.

Lär dig att köra idag!

Eller ring oss så vi kan leda dig rätt. Vi kan alltid skräddarsy en utbildning till dig också.