Körlektioner tungt släp

BE / B96-Körkort

Kontakta oss för frågor eller bokning av din första lektion

  Jag har läst och godkänner**

  ** Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig angående det här ärendet. Se vår Privacy Policy.

  BE-körkort: Tungt släp

  Ett släpfordon är ett fordon som är byggt för att kopplas till ett (inte annat) motordrivet fordon och är avsett för gods- eller persontransport. Släpfordon delas in i släpvagnar, släpslädar och terrängsläp, endera lätta eller tunga.

  Släpvagnskalkylatorn hjälper dig rätt

  Släp ger goda möjligheter att transportera saker. Samtidigt är det viktigt att känna till vilka regler som gäller. Använd släpvagnskalkylatorn för att ta reda på vad ditt körkort gäller för. Du kan dessutom välja ett annat körkort för att se möjligheterna med en utbildning hos oss.

  Lätt släpfordon

  Ett lätt släpfordon har en totalvikt av högst 750 kg. Totalvikten kan vara över 750 kg under förutsättning att dragfordonets och släpfordonets sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.

  Tungt släpfordon

  Alla andra släp är tunga.

  Släpvagn

  En släpvagn är ett släpfordon på hjul eller band som är tillverkat för att dras av ett motorfordon, en traktor eller ett motorredskap.
  Du får köra högst 40 km/tim med obromsad släp- eller husvagn, eller högst 80 km/tim med bromsad släp- eller husvagn eller obromsad släp- eller husvagn under vissa omständigheter.
  Släp har fantastisk förmåga att bära last. Hästar, husvagn, lagets hockeytrunkar eller hobbyprojekt flyttas lätt om du har rätt behörighet på körkortet. Vi hjälper dig med teorin och visar dig hur du kör trafiksäkert och vägvinnande. Du kan både ta utökad B-behörighet (B96) och ett fullvärdigt BE hos oss.

  Skillnaden mellan B, B96 och BE körkort

  Körkortsbehörigheten utökad B (B96) är egentligen en variant av det vanliga B-körkortet. Samma förutsättningar gäller, med den skillnaden att du har rätt att dra en släpvagn som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4250 kg.

  BE-körkort ger rätt att köra fordon med totalvikt om max 3500 kilo, med tillkopplat släpfordon om max 3500 kilo totalvikt.

  Priser och paket BE / B96-körkort

  Startpaket BE
  13 300:-
  • 3 lektioner á 70 min
  • Teorimaterial
  • Tillgång till Elevcentralen (teori-övningar)
  • Lån av fordon till prov (vid ett tillfälle)
  BE Bokpaket
  3 700:-
  • Körkortboken
  • BE-boken
  • Tillgång till Elevcentralen (teori-övningar)
  Körpaket
  B-utökat/B96

  10 500:-
  • 3 lektioner á 70 min
  • Lån av fordon till prov (vid ett tillfälle)
  1 000:- 35 min körlektion för BE/B96
  4 200:- Hyr av fordon med släp till provet till Gillinge / Järfälla
  1 200:- BE -Böcker

  Frågor och svar

  En god start på vägen mot rätt körkort är förstås att ha klart för sig vilken behörighet man vill och behöver på sitt körkort. Det finns tre behörighetsklasser för personbil och lätt lastbil; B, utökad B eller BE.

  Ger rätt att köra personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg. Med vanlig B-behörighet får man koppla ett lätt släp. Släpet räknas som lätt om det inte väger mer än 750 kg, eller om totalvikten för bil + släp inte överstiger 3500 kg.

  Är egentligen en variant av det vanliga B-körkortet. Samma förutsättningar gäller, med den skillnaden att du har rätt att dra en släpvagn som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4 250 kg.

  Ger rätt att köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg och en eller flera släpvagnar på max 3 500 kg. Om du har behörighet BE är det ofta bilens tekniska begränsningar som avgör om det är tillåtet eller inte att köra. Bilens högsta tillåtna släpvagnsvikt anges på bilens registreringsbevis – släpvagnens och släpvagnslastens sammanlagda vikt får inte överskridas.